Về chúng tôi

Bán hàng không chỉ nên là một nghệ thuật, nó nên là khoa học, đặc biệt là ở các nước châu Á, nơi mà có sự cách trở giao thương về mặt địa lý, dần khiến nền kinh tế trở thành "Thế giới thứ ba". Liệu sự bùng nổ cũng như cách các nhà hoạch định chính sách, doanh nhân, những hoạt động tiếp xúc khách hàng như sales hay ngành dịch vụ áp dụng vào thực tế có khiến cho việc nghiên cứu cũng như khám phá "khoa học" trở nên khó khăn nhưng cũng tràn đầy thú vị?

Hệ thống hóa khoa học trong bán hàng

Thành lập vào năm 2008 bởi doanh nhân người Singapore Ken Bay, Voices Of Sales hướng tới việc tạo ra một cộng đồng sales tài năng ở khu vực châu Á. Một nơi mà chủ kinh doanh, sales và chuyên gia tiếp xúc khách hàng sử dụng những công cụ phân tích thông minh về kỹ năng mềm để đánh giá những khoảng trống hiệu suất, tuyển dụng, lựa chọn và áp dụng vào việc xây dựng quy trình kinh doanh của doanh nghiệp kết nối với ADN của chủ doanh nghiệp.

Dịch vụ của chúng tôi

Mọi người đều có thể bán hàng Đào tạo

Khóa đào tạo được chứng nhận bởi SkillFuture


Read More
Trắc nghiệm tài năng bán hàng STM

Hồ sơ kĩ năng bán hàng tự nhiên của bạn


Read More
Ma trận
tương thích bán hàng
SCM

Chuyển đổi hồ sơ
bán hàng


Read More

SỨ MỆNH, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sứ mệnh

Tạo ra hệ thống sales tài năng, lãnh đạo, doanh nghiệp thông qua nền tảng Voices of Sales.

Tầm nhìn

Trở thành tổ chức đào tạo và tư vấn đầu tiên có thể cung cấp khái niệm “phá vỡ” để thúc đẩy tiềm năng về kỹ năng mềm cho các cá nhân và tổ chức, với Tri thức sales châu Á.

Giá trị cốt lõi

VoicesOfSales sẽ luôn giữ gìn, phát huy tinh thần chính trực, thanh liêm và tuân thủ những quy định của nền kinh tế mà chúng tôi tham gia.

Khách hàng của chúng tôi

Qua nhiều năm, chúng tôi đã đào tạo rất nhiều các đoàn thể.
Đây là một vài đoàn thể trong số đó

AXA Final (1)
Great Eastern
Lithan Final
thanh bac fashion
Prudential (1)
Thai Life Insurance
ntuc learning hub (1)
manulife (1)
HSBC Insurance Final
tokio marine (1)
saigon tourist
Vietyouth Final
orchid country club
NCSS
SPH Final
AIA (1)