Sơ lược

Do sự đa dạng trong văn hóa giữa các nước châu Á, với sự kết nối thông qua internet và sự tự hào của các lãnh đạo cơ quan đối với việc tạo ra lợi nhuận đối với việc xây dựng cơ quan một cách chuyên nghiệp. Cần có một sự phát triển trong các quan điểm mang tính “châu Á” đối với các doanh nghiệp tập trung về mảng bán hàng hoặc các tổ chức đang có nhu cầu sử dụng một khóa học với cấu trúc vững chắc nhằm thiết lập và quản lý tốt những thành công trong thực hành kinh doanh. Các kỹ năng quản lý cơ bản cũng rất quan trọng trong việc đảm bảm sự thành công trong thực hành kinh doanh. Trong khi có rất nhiều những khóa học về các mảng như kỹ năng bán hàng và hiểu biết về sản phẩm, những khóa học hướng dẫn quản trị thành công thực hành kinh doanh lại rất ít.

Vì vậy, ALPM (Agency Leadership Practice Management – Quản trị thực hành lãnh đạo cơ quan) sẽ đề ra tốc độ cũng như điểm định chuẩn cho sự thực hành kinh doanh tốt nhất trong khu vực để có thể nắm được toàn diện nhất những tiêu chuẩn về năng lực được hỗ trợ bởi hệ thống xây dựng cơ quan, ý tưởng và kinh nghiệm được đóng góp trong khu vực.

Khóa học ALPM cung cấp những chỉ dẫn cho người quản trị thực hành về những trường hợp thực hành tốt nhất và những cạm bẫy thường thấy, cũng như chia sẻ về những kỹ thuật chuyên môn hiệu quả, công cụ và khuôn mẫu.
Đây cũng là một chương trình độc đáo dành cho lãnh đạo bán hàng từ các tổ chức độc lập trong các lĩnh vực như bất động sản, kinh doanh đa cấp, tư vấn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ ngân hàng và tài chính.

Sơ đồ khóa học

Tải về chi tiết khóa học ở đây

Nội dung khóa học

 

Với nguyên tắc dựa trên thực tế, kinh nghiệm và hành động để học tập

Chúng tôi hướng đến việc ALPM sẽ là điểm định chuẩn về năng lực, ủy quyền các hoạt động sau đó đối với thực hành quản trị và lãnh đạo chuyên nghiệp thành công để giúp cho các lãnh đạo cơ quan phát triển kỹ năng về quy trình thao tác chuẩn và tạo ra lợi nhuận cho tổ chức.

Ai nên tham gia

  • Lãnh đạo và quản lý làm việc trong ngành dịch vụ tài chính
  • Lãnh đạo/quản lý trong ngành tư vấn tài chính
  • Lãnh đạo/quản lý các cơ quan đại lý bảo hiểm
  • Quản lý các mối quan hệ ngân hàng
  • Aspiring Agency Builders

Chứng nhận mẫu

 

Nếu bạn thấy hứng thú và muốn tham gia khóa đào tạo với chúng tôi hoặc muốn tiến hành đào tạo riêng Bấm vào đây

Nếu bạn muốn có chương trình đào tạo riêng theo nhu cầu cho tổ chức của bạn Bấm vào đây