Your Customised Sales Book

Hãy tưởng tượng rằng bạn có thể có một kế hoạch bán hàng chi tiết từng bước một và được tùy chỉnh cho hồ sơ bán hàng của riêng bạn.

Hãy tưởng tượng bạn mang theo hướng dẫn này tới bất cứ nơi nào bạn đi và có thể tham khảo nó bất cứ khi nào bạn cần giúp đỡ để tăng hiệu suất bán hàng và Tỷ giá hối đoái cuối kỳ của bạn.

Hiện tại bạn có thể làm nó! Chỉ cần bạn hoàn thành cả Ma trận tài năng bán hàng & Hướng dẫn năng lực bán hàng của bạn.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ chúng tôi ngay tại đây

Book Cover Flatten (USE THIS)