Mục đích khoá học:

Chương trình này nhằm mục đích giúp người học có thể tự sắp đặt cho chính họ tư duy khởi nghiệp nhanh, tìm ra các cơ hội đối với những người mua tiềm năng, khả năng tập trung vào ‘điều đầu tiên cần trước tiên’ và duy trì động lực đến khi hoàn thành được mục tiêu bán hàng. Cuối cùng, doanh nghiệp sẽ có lợi hơn khi đại diện / giám đốc điều hành và quản lý bán hàng của họ học hỏi được hệ thống khởi nghiệp nhanh để tăng năng xuất bán hàng ngay lập tức.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Để sắp đặt ngay ngắn
Using a ‘Asian-Based’ sales profiling tool to identify your natural sales talent (X-Factor) Understanding how you can use your X-factor to set sales targets and win sales
Để đào tạo
Experiential training of ROAM methodology for sales professionals supported with tools like iROAM/One Card System, Mind-Coaching Matrix, Sales Process Kits etc
Để trang bị
Use of sales automation app (iROAM) and manual option to start fast sales activities toward organization objectives
Để quản lý và phản hồi
90 Daily Stimulus to inspire activities and provoke positive change in habit

Tiêu đề hội thảo: “Hệ thống khởi nghiệp bán hàng nhanh” Được tiến hành bằng tiếng Anh, tiếng Quan Thoại và tiếng Malay

Thời lượng: 1 ngày
Giá tham dự mỗi người: SGD 390.00
Bao gồm:
A Participants workbook:
1. ROAM Workbook
2. iROAM ‘One-card’ system

Sách tham khảo: Everyone Can Sell của Ken Bay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh từ những khoá trước:

Nếu bạn thấy hứng thú và muốn tham gia khóa đào tạo của chúng tôi hoặc muốn tiến hành đào tạo riêng Bấm vào đây

Nếu bạn muốn chúng tôi kiến tạo và tiến hành đào tạo theo nhu cầu cho tổ chức của bạn Bấm vào đây