ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Với mạng lưới trải rộng và các công cụ hỗ trợ đào tạo, giáo dục chuyên môn, Talent Tech 6.0 đem đến cơ hội hợp tác cho các đối tác cá nhân và tập thể, doanh nghiệp, nhằm mục tiêu cùng hướng tới sứ mệnh xây dựng cộng đồng tri thức trong lĩnh vực kinh doanh nói riêng và các lĩnh vực khoa học công nghệ trong nền kinh tế mới nói chung.