Sách “AI CŨNG CÓ THỂ BÁN HÀNG THÀNH CÔNG”

$15.00

Bạn có muốn hiểu về khoa học bán hàng? Bạn có muốn thành thạo một kỹ năng có thể cho phép bạn có được những kết quả đó không?

In stock


Bạn có muốn hiểu về khoa học bán hàng? Bạn có muốn thành thạo một kỹ năng có thể cho phép bạn có được những kết quả đó không?
Ken Bay có những mong muốn đó hơn 3 thập kỷ trước khi anh bắt đầu khởi nghiệp trong ngành Bán hàng châu Á phức tạp.
Trong những năm đó, anh đã thành công đến mức hầu hết các đồng nghiệp của mình chỉ có thể mơ ước.
Bây giờ, anh muốn cho mọi người mượn kinh nghiệm của mình, để giúp những người khác thực sự hiểu về khoa học bán hàng để họ cũng có thể có được những kết quả đó cho dù họ là một chuyên gia bán hàng, một doanh nhân khao khát hay chỉ là một người đàn ông bình thường trên đường phố.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sách “AI CŨNG CÓ THỂ BÁN HÀNG THÀNH CÔNG””